Kehittäjäringin Säännöt

1. Yleistä

Danone Kehittäjäringillä tarkoitetaan Danone Finland Oy:n (jäljempänä näissä säännöissä Danone) toteuttamaa tutkimusyhteisöä, johon voivat osallistua yli 18-vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka käyttävät säännöllisesti internetiä ja sähköpostia ja ovat kiinnostuneita terveysvaikutteisten tuotteiden ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvistä asioista. Kehittäjärinkiin ei saa osallistua henkilö, joka itse tai jonka kanssa samassa taloudessa asuva henkilö työskentelee tai suorittaa toimeksiantoja markkinatutkimustoimistossa tai niihin rinnastettavissa yrityksissä tai muutoin toimii markkinatutkimustehtävissä. Liittymällä Danone Kehittäjärinkiin vakuutat täyttäväsi nämä osallistumisedellytykset ja sitoudut hyväksymään paneelin jäsenenä nämä säännöt.

2. Tutkimuskutsut

Tutkimuskutsuja voidaan lähettää enintään 10 kertaa vuodessa. Kaikkia tutkimuksia ei välttämättä lähetetä kaikille Kehittäjäringin jäsenille, vaan kuhunkin tutkimukseen kutsutaan tarvittaessa siihen sopiva kohderyhmä. Jokaisen tutkimuksen kohderyhmälle lähetetään sähköpostitse tutkimuskutsu, jossa on linkki suoraan kysymyslomakkeelle. Joihinkin tutkimuksiin voidaan kutsua vapaaehtoisia myös puhelimitse tai Danonen tai sen yhteistyökumppaneiden toimitiloihin.

3. Tutkimusten luottamuksellisuus

Kehittäjäringin keskuudessa tehdyt tutkimukset noudattavat Suomen Markkinatutkimusliiton, Kansainvälisen Kauppakamarin sekä ESOMARin (markkinatutkimusalan kansainvälinen kattojärjestö) sääntöjä ja periaatteita. Tutkimukset ovat luottamuksellisia, eikä vastaajan nimeä tai yhteystietoja yhdistetä hänen antamiin vastauksiin. Vastauksia ei tarkastella yksittäisinä. Vastaaminen on näin ollen lähtökohtaisesti luottamuksellista ja anonyymia. Mikäli näistä periaatteista joltain osin päätetään poiketa, pyydetään siihen Kehittäjärinkiläiseltä nimenomainen suostumus. Tutkimuksen luottamuksellisuus koskee myös vastaajaa. Tutkimuskyselyssä esitetyt asiat ja aineistot ovat luottamuksellisia.

4. Tutkimuksiin vastaaminen

Tutkimuksiin vastaaminen on aina vapaaehtoista, eikä osallistuminen tai jäsenyys edellytä vastikkeen suorittamista. Kehittäjärinkiläiset vastaavat itse internet-liittymänsä kustannuksista sekä muista mahdollisista laite-, ohjelmisto- ja muista kustannuksista. Danone ei vastaa mistään jäsenen tällaisista kustannuksista, matkakustannuksista tai muista mahdollisista kuluista ellei erikseen näin sovita. Vastaamiseen liittyvistä palkitsemisesta todetaan näiden sääntöjen kohdassa 5. Tutkimukset on laadittu tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksiin tulee vastata totuudenmukaisesti, omiin kokemuksiin ja näkemyksiin perustuen. Kehittäjärinkiläinen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa Danonen käyttöön annetut tiedot ja mahdolliset muut aineistot.

5. Palkitseminen

Tutkimuksiin osallistuminen tapahtuu vapaaehtoisesti ja tahdosta osallistua ja vaikuttaa asioihin omilla mielipiteillään. Tutkimusten yhteydessä arvotaan palkintoja kaikkien vastaajien kesken. Arvontaa koskevat tiedot julkaistaan kulloinkin erikseen kyseisen tutkimuksen yhteydessä. Danone vastaa tällöin mahdollisista arpajaisveroista.

6. Henkilötiedot

Rekisteriseloste ja informaatio (henkilötietolain 523/99 10 § ja 24 §) rekisterinpitäjästä, tämän edustajasta, kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelyn tarkoituksesta on saatavissa sivustolta http://www.danone.fi/yrityksesta/kehittajarinki/.

7. Immateriaalioikeudet

Danone Kehittäjärinkiläisillä on oikeus käyttää sivustoilla olevia aineistoja ainoastaan osallistuakseen Danonen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämiin tutkimuksiin tai hankkiakseen lisätietoa Danonen tuotteista. Käyttäjä, joka loukkaa näitä immateriaalioikeuksia tai käyttää aineistoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin vastaa Danonelle ja sen yhteistyökumppaneille aiheuttamistaan vahingoista.

8. Vastuunrajoitukset

Kaikki Danone Kehittäjäringissä annetut tiedot ja sisältö tarjotaan tutkimustarkoituksiin sellaisena kuin ne ovat. Tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja vastikkeetonta. Danone ja sen yhteistyökumppanit eivät anna takuita tai ota vastuita tietojen sisällöstä tai niiden mahdollisista virheistä ja/tai puutteista tai Kehittäjäringistä muutoinkaan.

9. Irtisanoutuminen

Danone Kehittäjäringistä voi irtisanoutua milloin tahansa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tutkimus@kopla.fi ja ilmoittamalla halustaan irtisanoutua ringistä. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisanoutuneen Kehittäjärinkiläisen henkilötiedot poistetaan paneelin rekisteristä. Danonella on oikeus milloin tahansa poistaa Kehittäjärinkiläinen, joka ei ole osallistunut tutkimuksiin edeltävän 12 kuukauden aikana. Samalla jäsenen henkilötiedot poistetaan Kehittäjäringin rekisteristä.

10. Muutokset

Danone varaa kaikki oikeudet näiden sääntöjen, Danone Kehittäjäringin ja sen tutkimusten, palkkioiden ja palkitsemisjärjestelmän muutoksiin ja/tai niiden lopettamiseen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan yleensä Danonen verkkosivuilla http://www.danone.fi/yrityksesta/kehittajarinki/.

 

Tietosuoja-asetukset

Täällä voit ilmoittaa ja muuttaa evästeasetuksia milloin tahansa

Välttämättömät evästeet

Ne ovat välttämättömiä verkkosivuston toimivuuden kannalta, eikä niitä voida kytkeä pois. Ne kytkeytyvät päälle yleensä tehdessäsi yksilöllisiä toimenpiteitä (esim. yksityisyysasetusten määrittäminen, sisäänkirjautuminen, lomakkeiden täyttäminen jne.) Voit asettaa selaimesi estämään tai ilmoittamaan sinulle näistä evästeistä, mutta jotkin sivuston osista eivät tällöin toimi.

Analyyttiset evästeet

Keräävät meille tietoa siitä, kuinka nettisivujamme käytetään. Nämä evästeet näyttävät meille esimerkiksi suosituimmat ja vähiten suositut sivumme sekä sen, miten käyttäjät liikkuvat sivustollamme. Tämän perusteella voimme kehittää verkkosivujemme sisältöä ja toimivuutta. • Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustossasi, emmekä näin voi kehittää nettisivujemme käyttökokemusta.

Personointievästeet

Ne mahdollistavat parantamaan verkkosivuston toimivuutta ja personointia. Ne ovat joko meidän tai käyttämiemme kolmansien osapuolien palvelutarjoajien asettamia. Jos et salli näitä evästeitä, jotkin tai mitkään palveluistamme eivät välttämättä toimi oikein.

Kohdistamisevästeet

Mainonnan yhteistyökumppanimme ovat voineet asettaa niitä sivustollemme rakentaakseen profiilia kiinnostuksen kohteistasi ja näyttääkseen sinulle oleellisia mainoksia muilla sivuilla. Ne eivät suoraan säilytä henkilökohtaisia tietoja, mutta ne perustuvat selaimesi ja internetlaitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Mikäli et salli näitä evästeitä, saat vähemmän kohdennettua mainontaa. Lue lisää evästeistämme.