Liiketoimintatapamme

Marseillen puhe, DNA:mme sydän

Antoine Riboud esitteli Marseillessa vuonna 1972 visionsa yhtiön roolista toteamalla, että taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet ovat toisistaan riippuvaisia. Ranskan työnantajajärjestöjen kansallisessa konferenssissa hän julisti, että “yritysjohtajan asemaa ja vastuuta arvioidaan kahden kriteerin perusteella: osakkeenomistajien kannalta liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen perusteella ja työntekijöiden kannalta inhimillisen ja sosiaalisen kehityksen perusteella.”

Siitä lähtien Danone on pitänyt tätä kestävän kehityksen edellytyksenä. Tämä visionäärinen ajattelu muodosti kulmakivet Danonen taloudelliset ja sosiaaliset seikat yhdistävälle hankkeelle. Yhä tänä päivänä tiimimme ympäri maailmaa kuvittelevat mielessään toimintamalleja, jotka luovat taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa. Juuri tämä tekee Danonesta ainutlaatuisen yhtiön, jonka “sisimmässä on jotakin erityistä”.

3themessection06-02_uk

Mukautuminen paikallisiin olosuhteisiin

“Terveyden luominen ruoan avulla niin monille kuin mahdollista” tarkoittaa tuotteidemme mukauttamista kunkin kansan erityiseen makuun ja tarpeisiin. Lue lisää kansainväliseltä sivustoltamme.

Danonen start-up-ajattelutapa

Danonella on pienen yrityksen joustavuutta ja ketteryyttä. Yksi Danonen vahvuuksista on sen “yrittäjähenkisyys”.

Sosiaalisen innovoinnin alustat

Tällä hetkellä konserni on kehittämässä uudenlaista sosiaalisen innovoinnin strategiaa. Danonen uusiin kestäviin ratkaisuihin keskittyvä Funds-koe. Pääpainopisteitä ovat positiiviset itse itseään vahvistavat kehät, jotka hyödyttävät useimpia ihmisiä.

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Jokaisessa maassa Danone antaa tytäryhtiöilleen täyden vapauden luoda kumppanuuksia ja vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä julkisten tai yksityisten organisaatioiden kanssa.