Kehittäjäringin Tietosuojaseloste

Danone Kehittäjärinki

24.4.2013

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Danone Finland Oy Ltd
Malminkatu 30,
00100 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Kopla Helsinki Oy
Lintulahdenkatu 3
00530 Helsinki
Puh: 040 540 3663

3. Rekisterin nimi

Danone Kehittäjärinki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään markkinatutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään Danonen tuote- ja markkinoinnin kehityksen tukena.

5. Rekisterin tietosisältö

Danone Kehittäjärinkiin kuuluvan henkilön perustiedot:

  • sähköpostiosoite
  • syntymävuosi
  • sukupuoli
  • osoite
  • asuinpaikkatiedot
  • perhemuoto
  • lasten lukumäärä ja iät
  • ammattiasema
  • Danonen tuotteiden käyttö
  • Asenneväittämät

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kehittäjärinkiin liittyvät tiedot kerätään ensisijaisesti rinkiläiseltä itseltään Kehittäjärinkiin ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Danone Kehittäjäringin -tutkimusten analysointiin osallistuvien osapuolien ulkopuolelle. Kehittäjärinkiläisten tietoja ei siirretä Danonen suoramarkkinointirekisteriin tai käytetä muihin markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Koplan tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain tutkimuksen tulosten analysointiin osallistuvat henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Kehittäjärinkiläisellä on mahdollisuus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot jokaiseen tutkimuskyselyyn vastaamisen yhteydessä. Kehittäjärinkiläiset voivat itse muuttaa hänestä tallennettuja tietoja jokaisen kyselyn yhteydessä.

Kehittäjärinkiläisillä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Danone Kehittäjäringin paneeliin on tallennettu. Kehittäjärinkiläisen tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarkistuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@kopla.fi. Viestin aihekenttään merkitään tieto ”Danone Kehittäjärinki/Tietojen tarkistus”.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse. Tiedot toimitetaan vain siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Kehittäjärinkiläinen on paneeliin liittyessään ilmoittanut.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Kehittäjärinkiläinen voi päivittää omia tietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Danone Kehittäjäringin -kyselyiden yhteydessä.

Rekisteriselosteet

Danone Kehittäjärinki -rekisteriselosteessa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään. Kopla Helsinki Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakeja ja muita Suomen lakeja.