Kehittäjäringin Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Danone Finland Oy Ltd
Malminkatu 30,
00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kati Nurminen
Kopla Helsinki Oy
Lintulahdenkatu 3
00530 Helsinki
tutkimus@kopla.fi
Puh: 040 540 3663

3. Rekisterin nimi

Danone Kehittäjärinki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään markkinatutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään Danone tuote- ja markkinoinnin kehityksen tukena.

5. Rekisterin tietosisältö

Danone Kehittäjärinkiin kuuluvan henkilön perustiedot:

 • sähköpostiosoite
 • syntymävuosi
 • sukupuoli
 • osoite
 • asuinpaikkatiedot
 • perhemuoto
 • lasten lukumäärä ja iät
 • ammattiasema
 • Danonen tuotteiden käyttö
 • Pääasiallinen ostopaikka
 • Asenneväittämät

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Kehittäjärinkiläiseltä itseltään Kehittäjärinkiin ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilöä yksilöiviä tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ei manuaalista aineistoa. Tietokanta sijaitsee suojatulla palvelimella, jolle ei ole asiattomilla pääsyä.olle ei ole asiattomilla pääsyä.